REGULAMENTUL MAGAZINULUI ONLINE 4F

DEFINIŢII:

1. Vânzătorul - societate sub numele comercial OTCF SPOLKA AKCYJNA cu sediu la Wieliczka, (ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka, Polonia) înregistrat la registrul Antreprenorilor al Registrului Judiciar Naţional Polonez coordonat de Tribunal Districtual pentru Kraków-Śródmieście din Cracovia, Divizia XII Economică a Registrului Judiciar Naţional Polonez sub nr. KRS: 0000555276, CUI: RO41116895, nr REGON: 356630870, capital social de 7.384.500,00 PLN (integral vărsat), număr de telefon de Serviciu Clienţi al Magazinului online 4F: 031 630 23 32 (potrivit tarifelor stabilite de Operatori), adresa de e-mail suport@4fstore.ro .

2. Magazinul – magazinul online 4F disponibil pe adresa https://4fstore.ro gestionat de Vânzătorul, care este o platformă comercială prin care Vânzătorul:

 1. pune la dispoziţie funcţionalităţile Magazinului şi furnizează serviciile Utilizatorilor;
 2. permite încheierea contractelor de vânzare a produselor la distanţă;

Şi prin care Utilizatori pot vedea gama de Produsele disponibile în Magazinul. Vânzătorul prin intermediul Magazinului pune la dispoziţie instrumente telematice, tehnologice şi de sistem adecvate pentru a furniza serviciile de mai sus.

3. Site - ul Magazinului https://4fstore.ro.

4. Regulamentul - prezentul Regulament, care stabileşte regulile de utilizare a Magazinului, în special regulile de încheiere a contractelor de vânzare a Produselor disponibile în Magazinul, regulile de executare acestor contracte şi regulile privind procedura de reclamaţie.

5. Utilizatorul - o persoană fizică, juridică sau o entitate fără personalitate juridică care utilizează funcţionalităţile Magazinului.

6. Clientul - un Utilizator, care a încheiat un contract de vânzare cu Vânzătorul.

7. Consumatorul - un Utilizator (o persoană fizică) care încheie acte juridice nu legate în mod direct cu activitatea sa economică sau profesională cu Vânzătorul, în special care includ contractul de vânzare prin intermediul Magazinului.

8. Contul de Utilizatorul - un panou individual pentru fiecare Utilizator, pus la dispoziţia sa de către Vânzătorul (după ce Utilizatorul s-a înregistrat şi a încheiat în acelaşi timp un contract de prestări de servicii aferente Contului de Utilizator), pe care sunt stocate datele furnizate de Utilizatorul în timpul înregistrării Contului de Utilizator. Contul de Utilizator nu este necesar pentru a utiliza Magazinul şi pentru a vizualiza gama de produse a Magazinului şi pentru a plasa comenzi.

9. Produsele - bunuri mobile din gama de produse a Magazinului, care pot face obiectul contractului de vânzare între Utilizatorul şi Vânzătorul.

10. Contractul de vânzare - un contract de vânzare a Produselor încheiat între Utilizatorul şi Vânzătorul prin intermediul Magazinului conform regulilor stabilite în Regulamentul.

11. GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

12. Newsletter - un serviciu pus la dispoziţie de către Vânzătorul, care constă în a trimite informaţiile comerciale, în special cu privire la oferta de produse şi serviciile furnizate, sub formă de mesaje (e-mail) trimise prin poşta electronică la adresă de e-mail furnizată de Utilizatorul.

I. Dispoziţii preliminare.

1. Vânzătorul foloseşte instrumente tehnice şi de organizare adecvate pentru nivel de pericol, precum instrumente de prevenire a colectării sau modificării datelor cu caracter personal transferate prin intermediul Internetului de către persoane neautorizate – pentru a garanta securitatea mesajelor şi datelor transferate în Magazinul. Vânzătorul garantează securitatea transmisiei de date transferate în Magazinul prin utilizarea protocolului SSL (SecureSocketLayer).

2. Vânzătorul prezintă Produsele pe Site-ul Magazinului din următoarele categorii: îmbrăcăminte de sport pentru femei, îmbrăcăminte de sport pentru bărbaţi, accesorii de îmbrăcăminte (în special: bandane, şepci, urechi de iarnă, mănuşi, şosete, fulare), accesorii de bagaje, accesorii de schi, accesorii de călătorie, accesorii de plajă (în special: şlapi, prosoape, costume de baie, slipuri de baie), lenjerie, portofolii.

3. Vânzătorul comercializează Produsele prin intermediul Magazinului utilizând reţeaua Internet.

4. Până la momentul încheierii contractului de vânzare (prin plasarea comenzii de către Utilizatorul), Vânzătorul va furniza Utilizatorului informaţii privind caracteristicii principale ale Produselor prin intermediul Site-ului Magazinului - informaţiile privind Produsele oferite de Vânzătorul, descrierea detaliată lor cu caracteristicii principale se află sub fiecare Produs vizualizat pe Site-ul Magazinului.

5. Utilizatorul este obligat să utilizează Magazinului în mod care nu-i perturbă funcţionarea, în conformitate cu Lege şi Regulamentul, bunele moravuri şi în respectarea dreprturilor şi bunurilor altora. Nu este permis Utilizatorului să furnizeze conţinuturi ilegale.

II. Modalităţi de comunicare

1. Vânzătorul funizează informaţii privind funcţionarea Magazinului precum şi contractele de vânzare la numărul de telefon de Serviciu Clienţi al Magazinului online 4F: 031 630 23 32. Preţul conexiunii potrivit tarifelor stabilite de Operator.

2. Utilizatori pot trimite întrebări Vânzătorului direct prin Site-ul Magazinului. În acest scop Utilizatorul trebuie să selecteze formularul de contact pe Site-ul Magazinului şi să introducă datele în câmpurile relevante care vor permite Vânzătorului să răspundă, şi să selecteze câmpurile obligatorii.

3. Vânzătorul poate contacta Utilizatorul prin poşta electronică sau prin telefon (doar în cazul în care Utilizatorul a furnizat numărul de contact) privind realizarea comenzii plasate şi în cazul în care este necesar să Utilizatorul furnizeze detalii cu privire la comanda plasată.

4. Vânzătorul pune la dispoziţie funcţionalitatea care constă în a notifica Utilizatorul privind disponibilitatea anumitului Produs în Magazinul online. În acest scop, în fereastra “Notificare despre disponibilitatea produsului” Utilizatorul trebuie să:

 1. introducă datele necesare în câmpurile specifice ale formularului, adică adresa de e-mail,
 2. selecteze check-boxul care confirmă că a citit şi este de acord cu textul Regulamentului,
 3. dea click pe butonul „Comandă notificarea”.

III. Suma totală platibilă.

1. Preţurile Produselor afişate pe Site-ul Magazinului sunt exprimate în RON şi includ taxele, precum şi taxa pe valoarea adăugată (TVA), dar nu includ costuri de livrare a Produselor.

2. Costuri de livrare a Produselor includ printre altele taxe pentru servicii poştale şi depind de modalitate de plată selectată de Clientul şi de preţul Produselor în comanda plasată.

3. Suma totală platibilă pentru comanda plasată include: Preţul Produselor şi Costurile de livrare a Produselor.

4. Utilizator este informat despre suma totală platibilă pe Site-ul Magazinului în timpul plasării Comenzii şi, de asemenea, direct înainte şi în momentul confirmării şi plasării comenzii. Acesta este costul total, care trebuie plătit de Utilizator cu taxe relevante. Suma totală platibilă este indicată şi în mesajul de confirmare a comenzii.

5. Suma totală platibilă indicată în modul menţionat în alin. 4 nu se va schimba.

IV. Contul Utilizatorului.

1. Vânzătorul presetază servicii care permit Utilizatorului să-şi creeze Contul de Utilizator pe Site-ul Magazinului. Prin Contul de Utilizator Vânzătorul pune la dispoziţie Utilizatorului funcţionalităţile suplimentare ale Magazinului odată Utilizatorul s-a înregistrat şi intrat pe Contul. Crearea şi utilizarea Contului de Utilizator sunt gratuite.

2. Crearea Contului de Utilizator este voluntară în sensul că Utilizatorul poate vizualiza gama de Produse a Magazinului online şi plasa comenzi fără a crea Contul de Utilizator.

3. Pentru a crea Contul de Utilizator pe Site-ul Magazinului Utilizatorul trebuie să:

 1. dea click pe butonul „Întră” aflat pe bară superioară,
 2. dea click pe butonul „Creează contul”, care direcţionează pe site-ul unde se creează contul,
 3. introducă datele necesare în câmpurile specifice ale forumlarului de înregistrare, adică prenume, nume, adresa de e-mail şi selecteze check-boxul care confirmă că a citit şi este de acord cu Regulamentul Magazinului şi dea click pe butonul „Creează contul” afişat în timpul creării contului.

4. Utilizatorul poate crea Contul de Utilizator într-un alt mod decât cel descris în alin. 4 pe Site-ul Magazinului achiziţionând Produsele fără înregistrarea şi dând click pe opţiunea ‘Creează contul” afişată cu rezumatul comenzii plasate după ce check-boxul care confirmă că Utilizatorul a citit şi este de acord cu Regulamentul Magazinului a fost selectat.

5. Odată Utilizatorul s-a înregistrat, Vânzătorul trimite imediat un mesaj de confirmare a înregistrării Contului de Utilizator pe adresa de e-mail a Utilizatorului furnizată în timpul înregistrării.

6. Contractul de prestăre de servicii de Contul de Utilizator se încheie cu primirea mesajului de confirmare de către Utilizatorul. Acest serviciu va fi prestat gratuit pe durată nedeterminată.

7. Vânzătorul are dreptul de a rezilia contractul de prestări de servicii de Contul de Utilizator cu un termen de preaviz de 14 zile numai din cauze importante în cazul în care Utilizatorul încalcă persistent obligaţiile definite în Regulamentul, punctul I, alin. 5, în cazul în care Vânzătorul solicită anterior Utilizatorul de a înceta încălcărilor şi stabileşte un termen suplimentar de 14 zile şi în cazul în care Utilizatorul nu respectă solicitarea în termenul prestabilit.

8. Vânzătorul poate trimite o declaraţie de reziliere a contractului de prestări de servicii de Contul de Utilizator la adresa de-email furnizată.

9. Utilizatorul are dpreptul de a rezilia contractul de prestări de servicii de Contul de Utilizator în orice moment, fără un termen de preaviz, fără a indica motivul şi nu suportând niciun cost, în special prin trimiterea Vânzătorului prin poşta electronică la adresa suport@4fstore.ro , solicitării de a şterge Contul indicând adresa de poşta electronică (adresa de e-mail) înregistrată în Magazinul.

10. Expirarea contractului de prestări de servicii rezultă în blocarea şi ştergerea Contului de Utilizator, dar asta nu afectează drepturile Utilizatorului dobândite înainte de expirarea contractului.

IVa. Newsletter

1. Prin intermediul serviciului Newsletter, prin poşta electronică, OTCF trimite la adresa de e-mail furnizată de Utilizatorul informaţii sub formă de mesaje e-mail, denumite în continuare „Newsletter”. Serviciu Newsletter este prestat gratuit pe durată nedeterminată.

2. Newsletter conţine informaţii privind oferta produselor brandului 4F, colecţii noi, promoţii actuale, informaţii despre deschiderea Saloanelor noi şi alte mesaje cu privire la brandul 4F şi produsele oferite, precum şi opinii, materiale de presă, link-uri spre site-uri parteneri 4F.

3. Orice Newsletter conţine:

 1. informacţie privind OTCF SPOLKA AKCYJNA. cu sediu la Wieliczka, expeditorul Newsletterului;
 2. câmpul „Subiect” completat, care specifică conţinutul Newsletterului;
 3. informaţii privind modalitatea de dezactivare a serviciului Newsletter sau modificarea adresei de e-mail a Utilizatorului, la care Newsletter este trimis.

4. Pentru a utiliza serviciul Newsletter, Utilizatorul trebuie să aibă un computer sau un alt dispozitiv multimedia cu accesul la reţaua Internet şi să aibă un cont activ de poşta electronică (e-mail).

5. Pentru a comanda serviciul Newsletter, Utilizatorul trebuie să efectueze următoarele acţiuni de înregistrare pe site-ul https://4fstore.ro, în câmpul „NEWSLETTER:

 1. trebuie să indice adresa de poşta electronică (adresa de e-mail) a Utilizatorului în formularul afişat pe site-ul;
 2. trebuie să exprime consimţământul pentru primirea mesajelor de tip Newsletter şi selecteze check-boxul care confirmă că Utilizatorul a citit şi este de acord cu Regulamentul Magazinului;
 3. trebuie să dea click pe butonul „Abonează-te”;
 4. trebuie să dea click pe link-ul de confirmare a abonării aflat în mesajul electronic trimis cu subiectul „Confirmarea abonării la newsletter la site-ul”.

6. Odată Utilizatorul dă click pe link-ul de confirmare a abonării, adresa de poşta electronică a Utilizatorului (adresa de e-mail) este adăugată pe listă de adrese e-mail. Adresa de poşta electronică a Utilizatorului (adresa de e-mail) va fi utilizată pentru a trimite Newsletterul Utilizatorului.

7. Furnizarea adresei de poşta electronică în formularul în timpul înregistrării este necesară pentru a utiliza serviciul Newsletter.

8. Utilizatorul poate modifica adresa de poşta electronică (adresa de e-mail) furnizată anterior la care este trimis Newsletterul în orice moment, fără a indica motivul şi fără a suporta costuri, renunţând la serviciul Newsletter şi clicând pe link-ul „Anularea abonării la Newsletter” aflat în partea de jos a fiecărui mesaj Newsletter. Atunci, Utilizatorul poate din nou comanda serviciul Newsletter prin înregistrarea în modul descris în detaliu în alin. 6 de mai sus, indicând o nouă adresă de poşta electronică (adresa de e-mail) a Utilizatorului în formularul aflat pe site-ul https://4fstore.ro în câmpul „NEWSLETTER”.

9. Utilizatorul poate renunţa la serviciul Newsletter în orice moment, fără a indica motivul şi fără a suporta costuri:

 1. dând click pe link-ul „Anularea abonării la Newsletter” aflat în partea de jos a fiecărui mesaj Newsletter,
 2. dezactivând acordul „Sunt de acord să primesc corespondenţa comercială sub formă de NEWSLETTER la adresă de e-mail furnizată conform regulile stabilite în Regulamentul Magazinului online. Am drept de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia” în Panou de Utilizator şi dând click pe butonul “Salvează modificările”
 3. trimiţând OTCF o declaraţie de voinţa privind renunţare la serviciul Newsletter prin poşta electronică (adresa de e-mail) suport@4fstore.ro

10. În cadrul serviciului Newsletter Utilizatorul este obligat să nu furnizeze sau transmită conţinuturi cu caracter ilegal.

V. Modalităţi de plasare a comenzii.

1. Utilizatorul are posibilitate de a achiziţiona Produsele din gama Magazinului prin plasarea comenzii:

 1. în mod direct prin intermediul Site-ului Magazinului (creând Contul de Utilizator în mod voluntar sau fără înregistrare) trecând prin procedura de comandă,
 2. trimiţând un mesaj e-mail la adresa: https://4fstore.ro şi indicând toate informaţiile necesare pentru a realiza comanda, adică nume de catalog, mărime şi cantitate a Produselor comandate, modalitate de plată, modalitateaşi loc de livrare a Produselor şi datele următoare: prenume, nume, adresa de livrare, adresa de e-mail, număr de telefon.

2. Pentru a plasa comanda direct prin Site-ul Magazinului Utilizatorul:

 1. trebuie să completeze comanda utilizând coşul (dând click pe „Adaugă în coş”. Utilizatorul adăugă Produsele în coş pe bază de preţul şi descrierea şi – dacă Produsele sunt disponibile în mărimi diferite – selectează mărimea),
 2. după ce a trecut la ecranul „Coşul tău” şi a stabilit cantitatea Produselor, trebuie să dea click pe butonul „Finalizarea comenzii”,
 3. după ce a trecut la ecranul „Livrare”, trebuie să completeze câmpurile formularului de comandă cu datele necesare; apoi, trebuie să selecteze modalitate de livrare şi dea click pe „Treceţi la plată”,
 4. după ce a trecut la ecranul „Rezumatul şi plata”, trebuie să selecteze metoda de plată şi check-boxurile necesare şi să dea click pe butonul „Comand şi plătesc” sau pe un alt buton care conţine o expresie folosită cu sensul următor: „comanda care implică o obligaţie de plată”. Asta înseamnă plasarea comenzi cu obligaţie de plată.

3. Comenzi vor fi realizate în ordine cronologică de plasare.

4. Plasarea comenzii de către Utilizatorul înseamnă încheierea contractului de vânzare a Produselor aferente comenzii cu Vânzătorul.

5. Informaţii detaliate privind modalitate de plasare a comenzii sunt disponibile pe Site-ul Magazinului în meniu “Serviciu Clienţi”: “Plasarea comenzilor”.

VI. Trimiterea confirmării de încheiere a contractului de vânzare a Produselor

1. După plasarea comenzii, Vânzătorul va trimite imediat Utilizatorului un mesaj de confirmare de plasare a comenzii şi de încheiere a contracttului la adresa de e-mail furnizată de Utilizatorul.

2. Cu primirea mesajului electronic menţionat mai sus se încheie contractul de vânzare a Produselor între Utilizatorul în calitate de Client şi Vânzătorul.

3. Prin trimiterea mesajului electronic menţionat mai sus cu ataşamentele următoare: prezentul Regulament, informaţii privind dreptul de retragere din contract şi model de formular de declaraţie de retragere din contract, prevederile importante ale contractului de vânzare a Produselor vor fi asigurate, securizate, distribuite şi confirmate.

VII. Plata.

1. Vânzătorul pune la dispoziţie următoarele modalităţi de plată pentru Produsele:

 1. la primirea Produselor – în acest caz Utilizatorul este obligat să plătească la primirea coletului suma totală potrivit comenzii pentru Produse şi Costuri de Livrare lor de curierului, care livrează coletul
 2. plata în avans prin sistemul eCard - în acest caz Utilizatorul este obligat să plătească în avans pentru Produsele achiziţionate înaintea realizării comenzii (aşa numită plata în avans). În acest caz Utilizatorul trebuie să plătească pe contul bancar al Vânzătorului suma totală potrivit comenzii pentru Produse şi Costuri de Livrare în termenul de 7 zile de la primirea mesajului electronic de confirmare a plasării comenzii – altfel, Vânzătorul are dreptul de a considera comanda anulată,

2. Produsele comandate în Magazinul sunt livrate prin courier.

3. Vânzătorul va realiza imediat comanda după ce a trimis pe cale electronică confirmare de primire a comenzii şi – în cazul selectării plătii în avans – după ce suma totală pentru Produse şi Costuri de Livrare a fost înregistrată pe contul bancar al Vânzătorului.

4. Timp de realizare a comenzii plasate include perioadă în care Vânzătorul pregăteşte coletul la expediere completând Produsele comandate.

5. Timp de relalizare a comenzii plasate este de maxim 4 zile lucratoare şi începe cu realizarea comenzii de către Vânzătorul şi se termină în momentul transmiterii coletului către furnizorul de servicii poştale menţionat în alin. 2.

6. Timp de realizare nu include timpul de livrare a Produselor, adică timpul de la momentul transmiterii coletului către furnizorului de servicii poştale până la momentul de livrare a coletului la Clientul.

7. Informaţii detaliate privind livrare a Produselor, precum şi Costuri de Livrare sunt disponibile pe Site-ul Magazinului în meniu “Serviciul Clienţi”: “Costuri şi timp de livrare”.

8. La fiecare colet cu Produse este adăugat un document contabil sub formă de notă de plată sau factură cu TVA (factură cu TVA este ataşată doar în cazul în care Utilizatorul a solicitat-o).

VIII. Dreptul de retragere.

Consumatorul care a încheiat contractul la distanţă poate retragere din contract în termenul de 14 zile fără a indica motivul şi suporta costuri, cu excepţia costurilor stabilite în informaţiile privind dreptul de retragere din contract - care conţin informaţii privind modalitatea şi termenul de retragere din contract şi costurile returnării bunurilor în cazul retragerii din contract suportate de Consumatorul – asta fiind anexa nr.1 la Regulamentul.

IX. Procedura privind soluţionarea recamaţiilor.

1. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului Produsele fără defecte.

2. Vânzătorul este responsabil în faţa Clientului pentru defectele Produselor în conformitate cu dispoziţiile legii, în special cu art. 556 şi următoarele din Codul Civil.

3. O reclamaţie poate fi depusă de Clientul în orice mod care reflectează suficient voinţa lui.

4. Pentru a facilita Clientului depunerea reclamaţiilor, Vânzătorul:

 1. recomandă că o reclamaţie conţină în special datele următoare: prenume, nume, adresa de e-mail, numărul de cont bancar, adresa (strada, nr. clădirii/apartamentului, cod poştal, localitate (poşta)), nr. de telefon, formă de compensare, nr. comenzii, informaţii despre produsului specific reclamat şi motivul reclamaţiei,
 2. informă Clientul despre posibilitatea de a utiliza un model de procedura de reclamaţie descrisă pe Site-ul Magazinului în meniu “Serviciu Clienţi”: “Reclamaţie”.

Clientul nu este obligat să utilizeze procedura de reclamaţie descrisă pe site-ul sau să urmărească recomandările Vânzătorului de mai sus deoarece asta nu afectează eficienţa reclamaţiilor, care au fost depuse fără a respecta procedura recomandată.

5. Reclamaţii privind serviciile furnizate pe cale electronică de Vânzătorul pot fi depuse în special prin trimiterea mesajului e-mail la adresa: suport@4fstore.ro

6. Vânzătorul va soluţiona fiecare reclamaţie şi va comunica imediat modul de soluţionare, în termenul de maxim 14 zile de la data depunerii reclamaţiei. Utilizatorul va fi informat despre modul de soluţionare a reclamaţiei în modul indicat în cererea de reclamaţie.

7. În cazul unor eventuale lipsuri de informaţii în reclamaţia depusă, Vânzătorul va contacta Clientlul pentru a le completa potrvit datelor de contact indicate în această reclamaţie.

X. Cerinţe tehnice necesare pentru utilizarea sistemului teleinformatic folosit de Vânzătorul.

1. Pentru a utiliza Magazinul, precum şi vizualiza gama de Produse a Magazinului, este necesar un dispozitiv final cu accesul la Internet şi un browser instalat de tip: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome sau Apple Safari.

2. Pentru a plasa comenzi este necesar un cont activ de poşta electronică.

XI. Protecţia datelor cu caracter personal

1. Administratorul datelor cu caracter personal (în sensul art. 4 punctul 7 GDPR) ale Utilizatorilor care utilizează funcţionalităţile Magazinului este Vânzătorul, adică OTCF SPOLKA AKCYJNA.

2. Vânzătorul a desemnat Responsabilul cu protecţia datelor (DPO), care poate fi contactat privind protecţia datelor cu caracter personal şi realizarea drepturilor aferente. În acest scop este posibil contactul pe cale electronică la adresă iod@otcf.pl, şi prin poşta tradiţională la adresa OTCF SPOLKA AKCYJNA., ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka, Polonia (cu o notă „Responsabilul cu protecţia datelor (DPO)”),

3. Datele personale ale Utilizatorilor pot fi prelucrate în scopurile următoare şi pe temeieuri juridice de mai jos:

 1. pentru primirea comenzi şi realizarea contractului de vânzare (temeiul juridic al prelucrării datelor: art. 6, alin.1, litera b GDPR),
 2. pentru comunicare curentă privind chestiuni legate de comenzi plasate, precum şi confirmarea comenzi şi informarea despre statusul ei (temeiul juridic al prelucrării datelor: art. 6, alin. 1, litera b GDPR),
 3. pentru punere la dispoziţie înregistrării şi Contului de Utilizator creat în Magazinul (în cazul în care Utilizatorul a creat contul acesta) şi asigurarea altor funcţionalităţi prin intermediul Magazinului definite în Capitolul IV al Regulamentului în cadrul contractului de prestări de servicii pe cale electronică încheiat cu Utilizatorul (temeiul juridic al prelucrării datelor: art. 6, alin. 1, litera b GDPR),
 4. pentru soluţionarea reclamaţiilor legate de contracte de vânzare încheiate (temeiul juridic al prelucrării datelor: art. 6, alin. 1, litera b GDPR),
 5. soluţionarea reclamaţiilor legate de contract de prestări de servicii pe cale electronică – dacă Utilizatorul a încheiat contractul acesta cu Vânzătorul conform regululilor definite în prezentul Regulament (art. 6, alin. 1 litera b GDPR),
 6. pentru primirea declaraţiilor de retragere din contract de vânzare încheiat la distanţă, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi dispoziţiile Capitolului 4 al legii din 30.05.2014 privind drepturile consumatorilor, ceea ce constituie interesul legitim al Vânzătorului (temeiul juridic al prelucrării datelor: art. 6 alin.1 litera f GDPR),
 7. pentru a formula şi examina acţiuni în despăgubire, pentru protecţia împotriva acţiunilor în despăgubire şi pentru a realiza soluţionarea reclamaţiilor şi formula acţiune în despăgubire pe cale extrajudiciară, ceea ce constituie interesul legitim al Vânzătorului (temeiul juridic al prelucrării datelor: art. 6 alin.1 litera f GDPR),
 8. pentru sprijinul în procesul de acordare de credit şi punere la dispoziţie servicii de plată electronică, ceea ce constituie interesul legitim al Vânzătorului (temeiul juridic al prelucrării datelor: art. 6 alin.1 litera f GDPR),
 9. pentru a controla modul de utilizare a serviciilor prestate în Magazinului de Utilizatori din punctul de vedere a respectării dispoziţiilor Regulamentului şi dezvoltării funcţionalităţilor Magazinului, îmbunătăţirii serviciilor prestate prin intermediul Magazinului, ceea ce constituie interesul legitim al Vânzătorului (temeiul juridic al prelucrării datelor: art. 6 alin.1 litera f GDPR),
 10. în scop de marketing direct, precum şi profilare, prin selectarea şi vizualizarea produselor disponibile în Magazinul având în vedere activităţile şi preferinţele Utilizatorilor concreţi, ceea ce constituie interesul legitim al Vânzătorului (temeiul juridic al prelucrării datelor: art. 6 alin.1 litera f GDPR),
 11. în scop de analize statistice, ceea ce constituie interesul legitim al Vânzătorului (temeiul juridic al prelucrării datelor: art. 6 alin.1 litera f GDPR),
 12. pentru a realiza cerinţele legale în ceea ce priveşte dispoziţiile fiscale şi contabile, în special definite în legea din 11.03.2004 privind taxa pe valoarea adăugată (TVA), legea din 15.02.1992 privind impozitul pe profit şi legea din 29.09.1994 privind contabilitate (temeiul juridic al prelucrării datelor: art. 6 alin.1 litera c GDPR),
 13. pentru stocarea datelor în scopul arhivării şi pentru a putea dovedi că Vânzătorul a îndeplinit obligaţiile legale în mod corect, ceea ce constituie interesul legitim al Vânzătorului (temeiul juridic al prelucrării datelor: art. 6 alin.1 litera f GDPR)
 14. pentru a trimite corespondenţa comercială pe cale electronică sub formă de Newsletter – dacă o persoană a exprimat consimţământul separat să primească informaţii comerciale pe cale electronică,
 15. pentru a salva datele sub formă de fişiere cookie, stoca datele din Site-ul şi versiunea mobilă a Magazinului - dacă o persoană a exprimat consimţământul separat pentru chestiuni descrise mai sus conform regulilor definite în Politica de cookie-uri în vigoare pe Site-ul Magazinului.

4. Datele cu carcter personal ale Utilizatorilor pot fi distribuite cu următoarele categorii de destinatari:

 1. subcontractanţi care garantează suport tehnic Vânzătorului în ceea ce priveşte gestionarea, menţinerea şi dezvoltarea Magazinului, precum şi: furnizori de servicii hosting, funrizor de software pentru gestionarea Magazinului, furnizori de suport tehnic pentru software-ul Magazinului, furnizori de software-ul pentru corespondenţa comercială pe cale electronică, furnizori care gestionează Serviciu de Clienţi, agenţii de marketing cu care Vânzătorul a încheiat un contract de încredințare a prelucrării datelor impus de lege;
 2. entităţi care sprijin realizarea dispoziţiilor de lege, drepturilor şi obligaţiilor cuprinse în prezentul Regulament de către Vânzătorul, legate de prestare de servicii prin intermediul Magazinului, precum şi: cabinete de avocatură şi agenţii de colectare a debitelor, cu care Vânzătorul a încheiat un contract de încredințare a prelucrării datelor impus de lege;
 3. entităţi care trebuie încredințate pentru prelucrarea datelor pentru a garanta realizarea corectă a serviciilor prin intermediul Magazinului, în conformitate cu cererea unui Utilizator concret – furnizori de servicii de plată electronică (în cazul selectării acestei opţiuni), furnizori de servicii de credit (plată în rate), furnizori de servicii de livrare la adresa indicată (servicii de curier, Paczka w Ruchu, firme de transport) sau companii care gestionează magazinele tradiţionale sub numele de marca Vânzătrului (în cazul selectării opţiunii de primire a coletului într-un magazin tradiţional concret). Datele sunt încredințate acestor entităţi în calitate de administratori separaţi sau Vânzătorul a încheiat cu ei un contract de încredințare a prelucrării datelor impus de lege (în funcţie de statusul entităţii în faţa de datele cu caracter personal încredințate).

5. Datele cu caracter pesonal pot fi transferate de Vânzătorul în afară Spaţiului Economic European (SEE) în cadrul utilizării serviciilor furnizate de subcontractanţi (din categoriile de destinatari din punctul 4 mai sus). În acest caz Vânzătorul garantează instrumentele de protecţie a datelor cu caracter personal impuse de lege, precum şi (în funcţie de caz): i) transferul datelor subcontractantului localizat într-o ţară ţerţă, care a obţiunt decizia positivă privind nivel de protecţie potrivit conform cerinţelor art. 45 GDPR, ii) transferul datelor realizat pe bază unui contract de transfer al datelor încheiat cu subcontractantul bazat pe Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Eurpeană iii) transferul datelor ralizat în cadrul regulilor coprorative obligatorii aplicate de subcontractantul, menţionate în art. 47 GDPR , iiii) Transferul datelor subcontractantului care partcipă în programul Privacy Shield. Mai multe informaţii privind instrumente de protecţie utilizate de Vânzătorul în ceea ce priveşte transferul datelor în afară spaţiului SEE pot fi furnizate de DPO desemnat de Vânzătorul.

6. Cu excepţia cazurilor de mai sus, datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pot fi transferate în afară Spaţiul SEE doar în cazul în care un Utilizator concret plasează o comandă dintr-o ţară localizată în afară Spaţiul SEE şi aşteaptă livrarea produselor comandate acolo. În acest caz Vânzătorul va transfera datele cu caracter personal ale Utilizatorului în afară Spaţiul SEE doar în vederea realizării corecte a comenzii plasate la adresă indicată în comanda, potrivit cerinţei Utilizatorului.

7. Datele cu carecter personal colectate vor fi stocate de Vânzătorul pe durata timpului de realizare a contractelor de vânzare încheiate şi până când contractele vor fi facturate corect şi pe durata termenului de prestare de servicii ale Magazinului (Utilizatorilor), pe durata termenului de valabilitate a contractelor de prestări de servicii şi:

 1. până la momentul prescripţii acţiunilor în despăgubire potenţiale care rezultă din contractele de mai sus,
 2. pe toată perioadă necesară pentru formularea acţiunilor în despăgubire concrete din partea Vânzătorului sau respingerea lor (dacă Utilizatorul a formulat acţiunea în despăgubire în legatură cu contractele încheiate menţionate mai sus),
 3. pe durata realizării obligăţiilor care rezultă din dispoziţiile legii, în special în ceea ce priveşte regulamente fiscale şi contabile, de exempu obligaţiile legate de stocarea documentelor în conformitate cu dispoziţiile art. 74 din legea din 29.09.1994 privind contabilitate,
 4. pe perioadă necesară pentru prezentarea dovezilor în faţa organelor administraţiei publice şi în faţa organului de control al prelucrărilor de date cu caracter personal prvind îndeplinirea corectă a cerinţelor legale;
 5. în scopul arhivării, dacă este relativ la corespondenţa şi răspunsurile la întrebări (nu legate direct de contracte încheiate) – pentru o perioadă maximă de 3 ani de la colectarea datelor;
 6. în scop de marketing direct – pe o perioadă de valabilitate a contractului de prestări de servicii pe cale electronică (Utilizatori) şi pe o perioadă de realizare a contractelor de vânzare sau până la momentul formulării opoziţii faţă de prelucrarea datelor în acest scop;
 7. Până la momentul retragerii consimţământului pentru prelucrarea datelor sau până când datele nu mai vor fi actuale (faptul trebuie stabilit de Vânzătorul) – dacă prelucrarea este efecutată cu consimţământul exprimat de o persoană concretă.

8. Vânzătorul garantează fiecărui Utilizator dreptul de a exercita toatele competenţe defitite în domeniul GDPR, adică dreptul de a accesa la datele cu caracter personal proprii, de a le rectifica, şterge sau limita prelucrarea, de a le transfera şi dreptul la opoziţie faţă de prelucrarea datelor în conformitate cu GDPR.

9. În cazul prelucrării datelor cu caracter personal de Vânzătorul în vederea realizării unui interes legitim (menţionat mai sus), Utilizatorul are dreptul la opoziţie faţă de prelucrarea datelor legate de situaţia sa specială.

10. Datele prelucrate în vederea realizării unui interes legitim al Vânzătorului, adică în scop de marketing direct, vor fi prelucrate doar până la momentul formulării unei opoziţi faţă de prelucrarea datelor de acest tip. Utilizatorul are dreptul la opoziţie faţă de prelucrarea datelor sale în scop de marketing direct, inclusiv pentru profilare, în orice moment.

11. În cazul prelucrării datelor cu caracter personal de Vânzătorul cu consimţământul Utilizatorului, orice persoană are drept de a retrage consimţământul în orice moment fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

12. Furnizarea datelor cu caracter personal cu privire la:

 1. Utilizatori care vor crea un Cont de Utilizator în Magazinul – pentru a se înregistra şi crea Contul de Utilizator, Utilizatorul trebuie să furnizeze datele indicate în formularul de înregistrare, adică nume, prenume, reşedinţa, adresa de e-mail. Contul de Utilizator nu poate fi creat fără datele menţionate mai sus (în consecinţa, nu va fi posibilă încheierea unui contract de prestări de servicii pe cale electronică), dar Clientul poate utiliza în continuare posibilitate de a plasa comenzi prin intermediul Magazinului cu opţiunea fără înregistrare;
 2. Utilizatori care plasează comenzi prin intermediul Magazinului – pentru a permite Vânzătorului să relizeze comanda (şi execute contractul de vânzare) Utilizatorul trebuie să furnizeze datele următoare: nume, prenume, adresa (sau o altă adresă de livrare), adresa de e-mail, numărul de telefon. Dacă Utilizatorul nu va furniza datele de mai sus, primirea comenzii nu va fi posibilă (şi contractul de vânzare nu va fi încheiat);
 3. Utilizatori care depun o declaraţie de retragere din contract de vânzare – pentru a depune o declaraţie de voinţa privind retragere din contract încheiat la distanţă – Utilizatorul trebuie să furnizeze datele următoare: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa (strada, nr. clădirii/apartamentului, cod poştal, localitate (poşta)), nr. de telefon, nr. comenzii, nr. de cont bancar. Dacă Utilizatorul nu va furniza datele de mai sus, depunerea declaraţiei de voinţa privind retragere din contract de vânzare nu va fi posibilă şi în cazul în care nr. de cont bancar nu este furnizat, returnarea baniilor poate să nu fie posibilă,,
 4. Utilizatori care depun reclamaţii privind un contract de vânzare încheiat – pentru a depunere o reclamaţie care poate fi soluţionată de Vânzătorul, Utilizatorul trebuie să furnizeze datele următoare: nume, prenume, adresa de e-mail, nr. de cont bancar, adresa (strada, nr. clădirii/apartamentului, cod poştal, localitate (poşta)), nr. de telefon, forma de compensare, nr. comenzii, informaţii cu privire la produsul reclamat concret şi motivul reclamaţii. Dacă aceste date nu vor fi furnizate, Vânzătorul nu va putea soluţiona reclamaţia depusă,
 5. Utilizatori care depun o reclamaţie privind un contract de prestări de servicii pe cale electronică încheiat cu Vânzătorul în conformitate cu dispoziţiile prezentului Regulament – pentru a depunere o reclamaţie care poate fi soluţionată de Vânzătorul, Utilizatorul trebuie să furnizeze adresa de e-mail care a fost furnizată de Utilizator în timpul înregistrării Contului de Utilizator în Magazinul sau care a fost furnizată în timpul abonării la Newsletter (dacă este cazul). Dacă aceste date nu vor fi furnizate, Vânzătorul nu va putea soluţiona reclamaţia depusă,
 6. În alte cazuri – este voluntară.

13. Vânzătorul nu va prelucra datele Utilizatorilor în mod automat, ceea ce poate rezultă în luarea deciziilor cu efecte juridice faţa de ei sau în mod asemănător poate afecta efectiv situaţia lor. O prelucrare eventuală a datelor în mod automat, inclusiv profilare, va fi utilizată doar pentru analize şi previziuni de preferinţe individuale ale Utilizatorilor care utilizează Magazinul.

14. Fiecare persoană, ale cărui date cu caracter personal sunt prelucrate de Vânzătorul, are dreptul de a depune o plângere privind prelucrarea datelor sale la organul de control, care este Inspectorul General pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, şi din momentul întrării în vigoare a legii noi privind protecţia datelor cu caracter perosnal - Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, cu sediu la adresa: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polonia.

XII. Moduri extrajudiciare de soluţionare a reclamaţii şi acţiunilor în despăgubire.

1. Consumatorul poate utiliza moduri extrajudiciare de soluţionare a reclamaţii şi acţiunilor în despăgubire. Regulile privind accesul la aceste procedure sunt disponibile în sediul sau pe site-urile entităţilor competente la rezolvarea extrajudiciară a litigiilor, precum şi: ombudsmani pentru consumatori sau Inspectorate Provinciale pentru Inspecţii comerciale (lista lor este dipsonibilă pe site-ul Oficiului Concurenței și Protecția Consumatorului la adresa http://www.uokik.gov.pl/).

2. Entitate competentă potrivită Vânzătorulului în sensul art. 31 din legea din 23.09.2016 privind rezolvare extrajudiciară a litigiilor de consum este (potrivit listei disponibile pe site-ul Oficiului Concurenței și Protecția Consumatorului https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php) Inspectoratul Provincial din Małopolska pentru Inspecţii comerciale la Cracovia. Adresa site-ului entităţii competente este următoare: www.krakow.wiih.gov.pl.

La adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr este disponibilă o platforma de soluţionarea online a litigiilor între consumatorii si comercianţii la nivel European SOL (platforma ODR). Platforma SOL este o pagină interactivă şi multilingvă cu serviciu complex pentru consumatorii şi antreprenorii care caută rezolvarea extrajudiciară a litigiului privind obligaţii contractuale care decurg din contract de vânzare-cumpărare online sau contract de prestări servicii..

XIII. Dispoziţii finale

1. Regulamentul este disponibil gratuit pe Site-ul Magazinului https://4fstore.ro şi poate fi descărcat, vizualizat şi salvat prin intermediul sistemului teleinformatic al Utilizatorului.

Regulamentul este trimis – şi poate fi descărcat, vizualizat şi salvat de Utilizator – la adresa de poşta electronică furnizată de Utilizator în cazul în care este încheiat cu Vânzătorul un contract de prestări de servicii pe cale electronică sau de vânzare a Produselor prin intermediul Magazinului.

2. Dispoziţiile Rergulamentului nu au scopul de a limita dau elimina orice drepturi ale Utilizatorilor care decurg din lege. Vânzătorul respectă toate drepturile Utilizatorilor definite prin lege în vigoare, în special definite în legea din 23.04.1964 din Codul Civil şi în legea din 30.04.2014 privind drepturile consumatorului.

3. Vânzătorul are dreptul de a modifica Regulamentul din motive importante:

 1. modificări de lege
 2. motive de organizare, în special:
  • modificări în domeniul activităţi desfăşurate de Vânzătorul, adică modificări de profilul ei, modificări privind gama de Produse, introducerea serviciilor sau facilităţilor noi (precum şi legate de încheierea şi relizlierea contractelor),
  • modificări în domeniul: datelor de contact, numelui sau formei juridice a Vânzătorului,
  • modificări în domeniul modilităţilor de plată,
  • modificări în domeniul metodelor de livrare a Produselor,
  • alte modificări tehnice legate de funcţionarea Magazinului.

4. Fiecare Utilizator va fi informat despre modificarea textului Regulamentului prin afişarea informaţii privind modificarea Regulamentului pe site-ul Magazinului la adresa: https://4fstore.ro

5. Utilizatorul care are un Cont de Utilizator va fi informat despre modificarea Regulamentului printr-o informaţie trimisă la adresa de poşta electronică. Utilizatorul care utilizează serviciul Newsletter va fi informat despre modificare Regulamentului printr-o informaţie trimisă la adresa de poşta electronică.

6. Modificările Regulamentului întră în vigoare faţa de un anumit Utilizator după cel puţin 7 zile calendaristice de la momentul informării privind modificarea Regulamentului în mod corespunzător.

7. În cazul unei modificări a Regulamentului, toate contractele încheiate înainte de întrarea în vigoare a modificării vor fi realizate în conformitate cu textul Regulamentului din dată încheierii contractului.

8. Regulamentul Magazinului online întră în vigoare în data de 24.12.2014 şi versiunea prezentă a Regulamentului a fost publicată în data de 21.05.2019

ANEXE LA LA REGULAMENTUL MAGAZINULUI ONLINE 4F

 1. INFORMAŢII PRIVIND DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT
 2. MODEL DE FORMULAR DE RETRAGERE DIN CONTRACT

Regulament valabil din data de 20.05.2019
Regulament valabil din data de 21.12.2018
Regulament valabil din data de 06.09.2017
Regulament valabil din data de 11.04.2017